Lange Wijk

2 3 wegfallaat  De Langewijksweg naar het Ureterpvallaat. Dit is nu de weg tussen de sporthal en hotel vd Valk langewijksweg
lwweg 4 kalkoven langewijk jan planting 5
kalkovens langewijk tresoar Bij de kalkoven aan de Langewijk. kalk 6
tekening van de Langewijk. Langewijk, vlakbij de kruising met de Zuiderdwarsvaart. Behoorde bij de daar gevestigde helling. Woninkje is de geboortehuis van Fedde Schurer.