zuiderhogeweg

13 De Hoogeweg 1909 Zuiderhogeweg over de brug 14
16 15 keizerskroon 9
12 5 11 2
7 De Heugewei op een mooie zomerdag Verdwenen landelijkheid van de Heugewei zhw (2) 1 (18)
1 Zuiderhogeweg bij Drachten, in overleg met It Fryske Gea. De mooie begroeiing is zoveel  mogelijk gespaard. Foto jaren 30. 12 (8) onverharde zuiderhogeweg F. Stienstra
zhogeweg 10 Kruising Zuiderhogeweg - Eikesingel - Overstesingel - 1980 Zuiderhogeweg met kijkrichting naar moleneind zz
boerderij aan de Zuiderhogeweg waarin later het Karwei gevestigd was