schoolstraat

1 Schoolstraat schoolstr1965 De Schoolstraat
2 3 Drachten cigar factory-1956-57  De tabaksfabriek van Visser aan de Schoolstraat