het Zuid

1 4 sud bij de tunnel 6
3 (2) 5 2 (2) 4 (2)
3 t sud 36 Zuid 41 in 1956. Dit huisje staat links van de boerderij van Bottema 7
ndmarkt 19 It Sud ± 1900 Sud ± 1940
tolhzuid aanleg tunnel op het zuid onder toen nog rijksweg 43 smederij van Ate Bruinsma en stond naast de boerderij van de fam. Reindersma op het zuid Zuid 7 voor 1965
Boerderij. - Het Zuid. 1981 Het Zuid 44 de boerderij van de fam. Arendz. Links naast de boerderij loopt het Arendz-Reedtsje richting Kortehemmen.