de Drift

1-1  Het Groene Kruis gebouw aan de Drift 1 Werkzaamheden aan de Drift drift  Koninginnedag-optocht aan de Drift. Pand van Nederlandse Middenstands Bank zit nu Pietje Bel in
8 7 drift 1970 2
20 3 5 Onthulling van het beeld van Ids Willemsma aan de Drift
De Drift achter de Grote Kerk midden jaren 60