rustoord

rustoord zuiderdwarsvaart oosteinde
1969 (2) Rustoord jaartal onbekend 1-1 1-2  Aaltje de Roos met haar zoon Sjoerd voor haar huisje in het Rustoord. Na de oorlog. Foto van Sjoerd de Roos jr.
1-3  En nog een foto van Aaltje de Roos. Foto van Sjoerd de Roos jr. 1-4  Jelsje Visser voor haar woning. Jelsje was de schoonmoeder van Eelke, 1 van de zoons van Jan en Aaltje de Roos. Foto van Sjoerd de Roos jr. rustpost  De weduwe Post voor haar woninkje De laatste resten van Rustoord