overige personen

3 5 6 9
14 17 18 19
22 23 25 27
29 33 34 42
44 46 48 50
60 64 1955 op de brug
180204565 5 U3g- FOLGEREN LONDEN NEW YORK GENOMEN IN DRACHTEN gjalt aardema gjalt aardema2
gjalt aardema3 gjalt aardema4 gjalt aardema5 jan veenstra atze zandstra dwinger
Minne Meinderts van der Woude (1857-1942) en zijn tweede echtgenote Jansje Goverts (1872-1935) in Drachten oenelieuwedurksz1930 roel de jong kuiper maakt een skyttontsje roel de jong pompmaker
Sikke Busman en Johanna Busman-Zeilstra 1-1 1-2 1-3
1-4 meulen dijkstra dirhhs
klaas frieswijk Schelte Scheltema 001 wessel schaafsma 1-11
1-12 dokter Peuchen